ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doubleganger

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doubleganger-, *doubleganger*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา doubleganger มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *doubleganger*)
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelgänger {m}; Double {m} | Doppelgänger {pl}double; doppelganger; doubleganger | doubles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubleganger \Dou"ble*gang`er\, n. [G. doppelg[aum]nger; doppel
   double + g[aum]nger walker.]
   An apparition or double of a living person; a
   doppelg[aum]nger.
 
      Either you are Hereward, or you are his doubleganger.
                          --C. Kingsley.
   [Webster 1913 Suppl.]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top