ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crc

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crc-, *crc*
English-Thai: Longdo Dictionary
CCRCย่อมาจาก continuing care retirement community

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
crclabbr. creainine clearance

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CRC (cyclic redundancy check)ซีอาร์ซี (การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CRC codeรหัสซีอาร์ซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CRC-Prüfung {f}crc check [Add to Longdo]
zyklische Redundanzprüfung (Fehlererkennung)CRC : cyclic redundancy checking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エックスモデムシーアールシー[, ekkusumodemushi-a-rushi-] (n) {comp} XMODEM-CRC [Add to Longdo]
シーアールシー[, shi-a-rushi-] (n) {comp} CRC [Add to Longdo]
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] (n) {comp} CRC; Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] (n) {comp} cyclic redundancy check; CRC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.) [Add to Longdo]
シーアールシー[しーあーるしー, shi-a-rushi-] CRC [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  CRC
         Cyclic Redundancy Check[sum]
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top