ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concombre

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concombre-, *concombre*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
กวา[n.] (kwā) EN: small cucumber   FR: petit concombre [m]
มะระ[n.] (mara) EN: bitter gourd ; bitter cucumber ; carilla fruit   FR: concombre amer [m] ; courge amère [f]
แตงกวา[n. exp.] (taēng kwā) EN: small cucumber ; cucumber   FR: petit concombre [m]
แตงร้าน[n.] (taēng rān) EN: Long Cucumber   FR: grand concombre [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  concombre /kɔ̃kɔ̃bʀ/ 
   cucumber

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top