ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

companion star

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -companion star-, *companion star*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา companion star มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *companion star*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If one happened to be near a smaller, luminous companion star, that star would appear to travel in a tight orbit around nothing.ที่มีขนาดเล็กดาวสหายเรืองแสง ดาวที่จะปรากฏใน การเดินทางในวงโคจรแน่น รอบอะไร A Sky Full of Ghosts (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
伴星[ばんせい, bansei] (n) companion star [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top