ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commotions

K AH0 M OW1 SH AH0 N   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commotions-, *commotions*, commotion
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา commotions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *commotions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commotion[N] ความสับสนวุ่นวาย, Syn. ruckus, confusion, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commotion, civil; civil commotionความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil commotion; commotion, civilความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was in the house making my gravy and I heard this commotion. We're at the scene right now.ฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่คนเดียว Big (1988)
Excuse the commotion.ขอโทษที่วุ่นวาย In the Mouth of Madness (1994)
There's a lot of commotion.กำลังชุลมุนกันอยู่. National Treasure (2004)
I guess in the commotion...ฉันเดาในความปั่นป่วน ... Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Don't make commotion. Let's go.อย่าทำตื่นตกใจไป ไปเถอะ Episode #1.43 (2006)
Hey, what's all the commotion about on the second floor?เฮ้ ! ชั้นสองมีจลาจลอะไรกันน่ะ ? Episode #1.1 (2006)
There's the source of all this commotion.นั่นคือต้นเหตุของความวุ่นวาย Night at the Museum (2006)
I'm sorry about all the commotion.- ขอโทษที่อึกทรึกไปหน่อย Pilot (2007)
- Then there was a commotion.- หลังจากนั้นก็เกิดความวุ่นวาย. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Ohhh... what is all that commotion?โอ้ว... เกิดอะไรถึงวุ่นวายนัก? The Kingdom of the Winds (2008)
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
And if I start a commotionฉันเริ่มรู้สึกปั่นป่วน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I'm sorry about the commotion.เสียงดังนิดหน่อย ผมขอโทษแทนด้วยนะ Episode #1.16 (2009)
Bingo. Yeah, no, they closed the tap at Benny's, saw the commotion, wanted to see what was going on.บิงโก, ใช่, ไม่มี แต่เราเห็นคน Chuck Versus the Predator (2009)
Nonsense. With all the commotion, there's just hardly been time.ไร้สาระ วุ่นวายขนาดนี้จะมีเวลาได้ไง Timebomb (2009)
Don't make such a commotion!อย่ามาเอะอะแถวนี้นะ! Summer Wars (2009)
When you heard all of this commotion, did you think...?-(ได้ยินทั้งหมดนี่แล้วN-คิดว่าไงล่ะ) The International (2009)
Now, when the girls heard all the commotion, they ran to the kitchen, where they gave him a a good scrub, a mackerel and a kiss.แม่และ... . มิสซิสวิทเทกเกอร์ต๊กกะใจ The King's Speech (2010)
I barely had enough time to plant the Golden Globe in Tom's room and run back downstairs, where I took advantage of the commotion and joined the crowd as they were all running outside.ที่จริง พวกคุณทำที่เหลือทั้งหมดให้ฉัน พวกคุณหันไปเล่นงานทอม อย่างที่ฉันวางแผนไว้เป๊ะ เรื่องก็เป็นงี้แหละ โลอิส And Then There Were Fewer (2010)
Looks like there was some sort of commotion.ดูเหมือนจะมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะ The Plateau (2010)
Don't make such a commotion!อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่ Dong Yi (2010)
The Palace is abuzz with commotion.ตอนนี้ในวังปั่นป่วนไปหมด Dong Yi (2010)
What's all the commotion next door?เกิดอะไรขึ้นกับห้องข้างๆนั่นเหรอ? The Guardian (2010)
For that first love, you're creating a commotion at the police station. How admirable!รักแรกทำให้คุณยุ่งยาก ที่สถานีตำรวจ มันน่าชื่นชมจริงๆ Finding Mr. Destiny (2010)
There is a huge commotion here. How can the wedding continue?มีเรื่องโกลาหลเกิดที่นี้ พิธีแต่งงานไม่สามารถดำเนินได้ต่อไปเหรอ? Episode #1.18 (2010)
Hey, what's all the commotion about?เรื่องวุ่นวายทั้งหมดคือเรื่องอะไรกัน Petty in Pink (2011)
Security guard heard the commotion, but the unsub was already gone.รปภ.ได้ยินเสียงโวยวาย แต่คนร้ายก็หนีไปแล้ว Painless (2011)
Five men, blazing away in the north end causing a commotion like Pikeville's never seen.ชายห้าคนก่อเหตุทางด้านเหนือ สร้างความปั่นป่วน อย่างที่ไพค์วิลล์ไม่เคยเจอ Episode #1.3 (2012)
I was supposed to leave last night, but my departure was delayed because of the commotion you and your friends caused.ฉันควรที่จะไปจากที่นี่เมื่อคืน แต่การเดินทางของฉันล่าช้า เป็นเพราะความปั่นป่วนจากแก และเพื่อนของแก The Fugitives (2012)
Thank you. What's the commotion upstairs?ขอบใจ ข้างบนวุ่นวายอะไรกัน A Land Without Magic (2012)
There he is! [Commotion]เขาอยู่นั่น Root Cause (2012)
Now a few moments later, there was a commotion down in the kitchen.อีกสักพักต่อมา มีเสียงดังขึ้นจากในครัว A Dance with Death (2012)
So what's the commotion outside?มีเรื่องวุ่นวายอะไรกันด้านนอก We Are Both (2012)
Carl said you caused quite a commotion.คาร์ลบอกว่าคุณสร้างความวุ่นวาย Spilt Milk (2013)
- Sounds like a commotion of some kind.- Sounds like a commotion of some kind. Outlaw Country (2016)
It was in "Causing a Commotion" and "Open Your Heart", and "Keep it Together", "Where's the Party" and "Vogue"Während "Causing a Commotion", "Open Your Heart" "Keep it Together", "Where's the Party" und "Vogue" Madonna: Truth or Dare (1991)
# You've got the motion # lf we got together, we'd be causing a commotion# You've got the motion # lf we got together, we'd be causing a commotion Madonna: Truth or Dare (1991)
Cappuccino Commotion!Cappuccino CommotionTo Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปั่นป่วน[N] confusion, See also: disorder, turbulence, commotion, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบ, ความสงบ, Example: ความปั่นป่วนของสถานการณ์ทำให้ประชาชนสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความโกลาหล[N] confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMOTION    K AH0 M OW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commotion    (n) kˈəmˈouʃən (k @1 m ou1 sh @ n)
commotions    (n) kˈəmˈouʃənz (k @1 m ou1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
骚扰[sāo rǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ, / ] to disturb; to cause a commotion; to harass, #9,578 [Add to Longdo]
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion, #12,075 [Add to Longdo]
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion; also written 動盪|动荡, #12,075 [Add to Longdo]
哗然[huá rán, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄢˊ, / ] in uproar; commotion, #24,560 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | Aufregungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]
Erschütterung {f} | Erschütterungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]
Unruhe {f} (Bewegung)commotion; tumult [Add to Longdo]
Kommotio {f}; Erschütterung {f} [med.]commotion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
ふためく[, futameku] (v5k) to make a commotion [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]
響めき;響き;響動めき[どよめき, doyomeki] (n) (uk) commotion; stir [Add to Longdo]
旋風(P);辻風;つむじ風;つじ風[せんぷう(旋風)(P);つむじかぜ(旋風;つむじ風);つじかぜ(旋風;辻風;つじ風), senpuu ( senpuu )(P); tsumujikaze ( senpuu ; tsumuji kaze ); tsujikaze ( senpuu ; t] (n) (1) whirlwind; (2) (せんぷう only) commotion; sensation; hullabaloo; (P) [Add to Longdo]
騒めき[ざわめき, zawameki] (n) (uk) stir; commotion; noise [Add to Longdo]
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P) [Add to Longdo]
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P) [Add to Longdo]
犇めき合う;ひしめき合う[ひしめきあう, hishimekiau] (v5u) to crowd together in a confined space; to gather and make a commotion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top