ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cohorts

K OW1 HH AO0 R T S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cohorts-, *cohorts*, cohort
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish my cohorts weren't so dumbหวังว่า เพื่อนของฉันคงจะไม่โง่นะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Smooth Lau and her band of cohorts were apprehended at the scene, and Jason Wang has just been taken into custody.สมู๊ด ลาวว์กับสมุน ถูกจับ ที่นั่น, และเจสัน แวง ก็ถูกคุมตัวอยู่ Chuck Versus the Best Friend (2009)
When it does, our mexican cohorts will not be compelled to give us assistance.หมดความอดทนรอ ในการให้ความช่วยเหลือพวกเรา ตอนนี้เราควรจะออกเดินทางได้แล้ว Na Triobloidi (2009)
Yeah, but the suit and his suit cohorts brought in D.C. Art Crimes, one of whom was willing to spill the Nazi beans in a hotel bar.ใช่ แต่สูทและเพื่อนๆสวมสูทของเขา เรียกฝ่ายอาชญากรรมศิลปะ ดีซ๊ เข้ามา ซึ่งหนึ่งในนั้นเผลอพูดเรื่อง เรือนาซีที่บาร์ของโรงแรม On the Fence (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
COHORTS K OW1 HH AO0 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cohorts (n) kˈouhɔːts (k ou1 h oo t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top