ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cmo

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cmo-, *cmo*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CMOS front end, piezo core.ด้านหน้าเป็นซีมอส แกนปีโซ่ Size Matters (2014)
Cmon guys, lets go!มาเถอะพวกเรา ไปก้น Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CMOS    S IY1 M OW0 S
CMOS    S IY1 EH1 M OW1 EH1 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CMOS : komplementäre Metalloxid-HalbleiterCMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーモス[, shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS [Add to Longdo]
バイシーモス[, baishi-mosu] (n) {comp} Bi-CMOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
バイシーモス[ばいしーもす, baishi-mosu] Bi-CMOS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  CMO
         Chi Mei Optoelectronic (manufacturer)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top