ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chauffeurs

SH OW0 F ER1 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chauffeurs-, *chauffeurs*, chauffeur
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been through more chauffeurs in the last six months.เราได้รับเกียรติผ่านมากขึ้นในช่วงหกเดือน The Birdcage (1996)
You know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.หลังกำแพง กับคนใช้และคนขับรถและบริกร Taken (2008)
Winslow chauffeurs VIP clients to the club.วินส์โลว์ให้คนขับรถไปรับ /Nลูกค้าวีไอพีมาที่คลับ Backstopped (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAUFFEURS SH OW0 F ER1 Z
CHAUFFEURS SH OW1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chauffeurs (n) ʃˈoufəz (sh ou1 f @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top