ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chalasis

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chalasis-, *chalasis*, chalasi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chalasis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chalasis*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sphincteral achalasiaภาวะหูรูดไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthrochalasisข้อหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achalasiaภาวะกล้ามเนื้อเรียบไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achalasia, sphincteralภาวะหูรูดไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blepharochalasisหนังตาบนยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esophageal achalasiaความผิดปกติของการบีบตัวของหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Achalasiaหลอดอาหารเกร็งตัว, อคาเลเซีย [การแพทย์]
Arthrochalasisข้อหลวม [การแพทย์]
Cytochalasin Eไซโตซาลาซีนอี [การแพทย์]
Cytochalasinsไซโตซาลาซินส์,ซัยโตคาลาซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need to know If it's dysphagia Or full blown achalasia.เราต้องรู้ถ้ามันคือDysphagiaฃNหรือว่าAchalasi97 Seconds (2007)
We need to know if it's dysphagia or full-blown achalasia.Wir müssen wissen, ob es Dysphagie oder eine voll ausgebreitete Achalasie ist. 97 Seconds (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカラシア[, akarashia] (n) achalasia [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top