หรือคุณหมายถึง bußes?
Search result for

busses

(3 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -busses-, *busses*, busse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're puttin' people on busses and get them out of here.พวกเราต้องรีบไปเติมน้ำมันที่จุดพักรถบรรทุกที่35 พวกเขาเอาคนขึ้นรถบัสไป แล้วพาออกจากที่นี่ The Crazies (2010)
Busses have cameras on them and voila!รถประจำทาง มีกล้องติดรถด้วย นั่นไง The Politics of Time (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSSES    B AH1 S AH0 Z

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

busses ( B AH1 S AH0 Z)

 


  

 
busses
 • /B AH1 S AH0 Z/ [CMU]
  [bus]
 • รถโดยสารประจำทาง: รถบัส [Lex2]
 • เดินทางโดยรถสารประจำทาง[Lex2]
 • เดินทางโดยรถบัส[Lex2]
 • เก็บจาน (ในร้านอาหาร)[Lex2]
 • |der, pl. Busse| รถบัส, รถประจำทาง [LongdoDE]
 • (บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้) [Hope]
 • (n) รถเมล์,รถบัส,รถโดยสารประจำทาง [Nontri]
 • /B AH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
buss es, buss-es, buses, basses, bosses, busies, biases, bases, bussed, BBSes, Russes, bushes, cusses, fusses, musses, pusses, susses, wusses, bassos, buzzes, Base's, base's, Bessie's, Bursa's, bursa's, Bose's, Basie's, Bessy's, Boise's, basso's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Busses, Bisses, Busse, Basses, Bosses, Bussen, Gusses, Kusses, Bus, Bush, bis, US, BGS, Bub, Bug, GUS, Mus, aus, buk, bös

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top