Search result for

boxe

(82 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boxe-, *boxe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boxed[ADJ] ใส่หรือขายในกล่อง
boxed[SL] ตาย
boxer[N] นักมวย, Syn. fighter
boxer[N] สุนัขพันธุ์บอกเซอร์
boxer[N] คนบรรจุกล่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย,สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ,คนทำกล่องหรือหีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
boxer(n) นักมวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boxer's Shufferกระโดดชกมวย [การแพทย์]
Boxers (Sports)นักมวย [TU Subject Heading]
Boxesกล่อง [TU Subject Heading]
Boxesหีบ [การแพทย์]
Boxes, Tiltingกล่องเหลี่ยม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not entirely proud of my choice of boxers.ฉันไม่ได้ภูมิใจในบ๊อกเซอร์ของฉันแน่ New Haven Can Wait (2008)
Said it was homemade. Old boxes, what?พูดได้ว่าเป็น"โฮมเมด" กล่องเก่าๆ.. Emancipation (2008)
This is about getting into the basement where the deposit boxes are.นี่มันเกี่ยวกับการเข้าไป ห้องใต้ดินที่มีตู้ฝากของอยู่ The Bank Job (2008)
I just had to come and have a look. Our future is in those boxes.ฉันควรต้องเข้ามาดู อนาคตของเราอยู่ในตู้พวกนี้ The Bank Job (2008)
What about all the other boxes?แล้วตู้อื่น ๆ ทั้งหมดล่ะ The Bank Job (2008)
If you would like to give us an itemized list of the content of your boxes, we may be able to ascertain...ถ้าคุณอยากจะให้รายการของกับเรา ที่เก็บไว้ในตู้ของคุณ - เราก็อาจไปดูให้คุณได้... The Bank Job (2008)
Which of the boxes were ransacked?ตู้ไหนที่ถูกปล้นไปบ้าง The Bank Job (2008)
Apparently there is a whole rose gallery stored in one of those boxes.เห็นได้ชัดว่ามีภาพทั้งหมด จากโรสแกลเลอรี่อยู่ในตู้พวกนั้น The Bank Job (2008)
You've got your review coming up next week, and I can't wait to start checking me off some big fucking boxes.อาทิตย์หน้ามีการเช็คสมรรถภาพการทำงาน และฉันจะรอไม่ไหวอยู่แล้ว ในช่องชื่อนาย ฉันจะกากบาทตัวเป๋งๆเลย Wanted (2008)
I've known him since he was a teenager selling boom boxes from the back of a stolen truck.ขายประทัดตามท้ายรถที่ขโมยมา Body of Lies (2008)
So he ticks all the jihadist boxes except he's innocent.เขาจุดชนวนระเบิด โดยเชื่อว่าตัวเองบริสุทธิ์ Body of Lies (2008)
Keys of the safety deposit boxes.กุญแจตู้นิรภัย Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boxeI made these boxes my self.
boxeWe have safety deposit boxes.
boxeThe boxer tried to keep your head down.
boxeThe boxer received a blow to the body.
boxeThe boxer lost his weight for the match.
boxeThese boxes are made of plastic.
boxeThe boxer said he would fell his opponent in the first round.
boxeThe boxer had to lose weight for the title match.
boxeThe bout turned out rough and neither boxer was going to win hands down.
boxeA boxer and an actor are coming toward us.
boxeWe found all the boxes empty.
boxeHe saw something behind a lot of old boxes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าสังเวียน[N] boxing champion, See also: boxer, Thai definition: นักมวยที่มีชื่อเก่งมากและมีชื่อเสียง
นักมวย[N] boxer, See also: pugilist, fighter, prizefighter, Example: ยูมิโกะมีความสุขที่เป็นภรรยาของนักมวยชื่อดัง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ต่อยมวยเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]
การแข่งขันมวย[n. exp.] (kān khaengkhan mūay) FR: match de boxe [m]
กลัก[n.] (klak) EN: [classifier : smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)]   FR: [classificateur : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กระจับ[n.] (krajap) EN: suspensory used by boxers   
มวย[n.] (mūay) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism   FR: boxe [f] ; pugilat [m]
มวยสากล[n. exp.] (mūay sākon) EN: international-style boxing ; Western-style boxing   FR: boxe [f] ; boxe anglaise [f]
มวยสากลสมัครเล่น[n. exp.] (mūay sākon samaklen) EN: amateur boxing   FR: boxe amateur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOXED    B AA1 K S T
BOXER    B AA1 K S ER0
BOXES    B AA1 K S AH0 Z
BOXELL    B AA1 K S AH0 L
BOXERS    B AA1 K S ER0 Z
BOXER'S    B AA1 K S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boxed    (v) (b o1 k s t)
boxer    (n) (b o1 k s @ r)
boxes    (v) (b o1 k s i z)
boxers    (n) (b o1 k s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
boxento box [Add to Longdo]
Boxen {n}boxing [Add to Longdo]
Boxenaufsicht {f}pit observer [Add to Longdo]
Boxenausfahrt {f}pit lane exit [Add to Longdo]
Boxengasse {f}pit lane [Add to Longdo]
Boxenstopp {m}pit stop [Add to Longdo]
Boxer {m} | Boxer {pl}pugilist; pug | pugilists; pugs [Add to Longdo]
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating [Add to Longdo]
boxento scuff; to punch; to spar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンタム級[バンタムきゅう, bantamu kyuu] (n) bantam-weight (boxer); (P) [Add to Longdo]
フライ級[フライきゅう, furai kyuu] (n) fly-weight (boxer); (P) [Add to Longdo]
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P) [Add to Longdo]
ボクサー[, bokusa-] (n) boxer; (P) [Add to Longdo]
一重ね[ひとかさね, hitokasane] (n) suit; set of boxes [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P) [Add to Longdo]
乙姫海老;乙姫蝦[おとひめえび;オトヒメエビ, otohimeebi ; otohimeebi] (n) (uk) banded coral shrimp (Stenopus hispidus); coral banded shrimp; banded boxer shrimp [Add to Longdo]
掛子[かけご, kakego] (n) nesting boxes [Add to Longdo]
義和団[ぎわだん, giwadan] (n) (in Chinese history) the Boxers [Add to Longdo]
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拳手[quán shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, ] boxer [Add to Longdo]
拳击手[quán jī shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄕㄡˇ, / ] boxer [Add to Longdo]
义和团运动[Yì hé tuán Yùn dòng, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Boxer Rebellion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  boxe
     boxing
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top