ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book en

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book en-, *book en*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา book en มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *book en*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book endที่กั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Makes me look like book enthusiast!ทำให้ชั้นดูเหมือนพวกหนอนหนังสือ! Almost Love (2006)
Trying to give me a storybook ending.พยายามจะทำให้เรื่องราวมันจบด้วยดี Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- that off-book enough for ya?นั่นนอกตำราพอมั้ยล่ะ? Debate 109 (2009)
I don't know. Not much of a storybook ending.ไม่รู้สิ ดูไม่เหมือนตอนจบของหนังสือนิทานเลย Shrek Forever After (2010)
He found Facebook.Er hat Facebook entdeckt. Running on E (2009)
Waiting till I'm 40 when she looks me up on Facebook after a failed first marriage? Okay.Soll ich warten bis sie mich mit 40 auf Facebook entdeckt, nach einer gescheiterten ersten Ehe. Virgin Territory (2012)
I'm gonna have to de-friend you on Facebook. I can explain.Ich muss dich auf Facebook entfreunden. Double Fault (2012)
And he defriended me on Facebook.Er hat mit auf Facebook entfreundet. Bear Trap: Part One (2012)
Why don't you tell Dr. Breeland I will be unfriending him on Facebook?Richten sie ihm aus, dass ich mich auf Facebook entfreunden werde. Take This Job and Shove It (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
book enIntended for children, the book entertains grown-ups.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补登机[bǔ dēng jī, ㄅㄨˇ ㄉㄥ ㄐㄧ, / ] passbook entry machine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top