ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blank cheque

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blank cheque-, *blank cheque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blank cheque[IDM] คำอนุญาต, See also: อำนาจที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blank chequen. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้,อำนาจที่ไม่ได้จำกัด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blankoscheck {m}blank cheque [Br.]; blank check [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blank cheque
   n 1: a check that has been signed but with the amount payable
      left blank [syn: {blank check}, {blank cheque}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

blank cheque ( B L AE1 NG K CH EH1 K)

 


  

 
blank cheque
 • คำอนุญาต: อำนาจที่ได้รับมอบหมาย [Lex2]
 • n. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้,อำนาจที่ไม่ได้จำกัด [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top