ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bindle

B IH1 N D AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bindle-, *bindle*
English-Thai: Nontri Dictionary
bindle(n) คนร่อนเร่,คนพเนจร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not Curley, not his old man, not a damn one of you bindle stiffs! George, she's crying.ทั้งเคอร์ลีย์ ทั้งพ่อเขา รวมทั้งพวกทึ่มแบบพวกนาย จอร์จ เธอร้องไห้ Of Mice and Men (1992)
You look like some kind of bindle stiff.สารรูปนาย เหมือนพวกคนจรหมอนหมิ่น Time After Time (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BINDLE B IH1 N D AH0 L
BINDLES B IH1 N D AH0 L Z
BINDLEY B IH1 N D L IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top