ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be muddy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be muddy-, *be muddy*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be muddyThat path is apt to be muddy after rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุ่น[V] be turbid, See also: be muddy, Syn. ขุ่นหมอง, Ant. ใส, ชัด, Example: น้ำในแม่น้ำขุ่นเหลืองไปตลอดทั้งสายเพราะโคลนและตะกอน, Thai definition: มีลักษณะมัว ไม่ใส ไม่ชัดเจน
เฉอะแฉะ[V] be wet, See also: be muddy, be slimy, be slushy, Syn. แฉะ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นดินลูกรัง ฝนตกลงมาทีก็เฉอะแฉะไปหมด

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥濘む[ぬかるむ, nukarumu] (v5m,vi) to be muddy; to be slushy [Add to Longdo]
泥濘る[ぬかる, nukaru] (v5r,vi) to be muddy; to be slushy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top