ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be distinct

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be distinct-, *be distinct*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has to be distinctive with the bride. (LAUGHS sarcastically)พวกเรากำลังต่อจากเมื่อคืนหรอ Our Family Wedding (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมชัด[V] be clear, See also: be distinct, Syn. ชัด, กระจ่าง, Ant. มัว, Thai definition: มองเห็นได้ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

be ( B IY1) distinct ( D IH0 S T IH1 NG K T)

 


  

 
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
distinct
 • แตกต่างชัดเจน: แยกกันชัดเจน [Lex2]
 • (ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง. ###SW. distinctness n. ดูdistinct ###S. clear [Hope]
 • (adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง [Nontri]
 • /D IH0 S T IH1 NG K T/ [CMU]
 • (j) /d'ɪst'ɪŋkt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top