ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be disable

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be disable-, *be disable*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Satellite will be disabled for 30 seconds.ดาวเทียมจะหยุดไป 30 วินาที Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
It can be disabled.มันถูกยกเลิกได้ Red X (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สมรรถภาพ[V] be disabled, Example: คนในโลกจำนวนมากที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จิตใจกลับอ่อนแอ ไร้สมรรถภาพ
ตาย[V] be paralyzed, See also: be disabled, be crippled, be incapacitated, be lame, Example: แม่บอกว่าแขนซ้ายของคุณลุงตายเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีที่แล้ว, Thai definition: เคลื่อนไหวไม่ได้, หมดความรู้สึก เช่น มือตาย ตีนตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top