ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be in the way

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in the way-, *be in the way*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in the way[IDM] ขวาง, See also: ขวางทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't want to be in the way when my laser goes off.คุณคงไม่อยากอยู่ตรงนี้แน่ ถ้าเลเซอร์ของฉันทำงานขึ้นมา Toy Story (1995)
The duchess Satine Will not be in the way Much longer.ดัชเชสซาทีนคงจะเข้ามาขวางได้อีกไม่นาน Duchess of Mandalore (2010)
You'll basically just be in the way.ในเบื้องต้น คุณทำแบบนั้นก็พอ Let the Right One In (2010)
I'm just a man. I'll only be in the way, or worse, get one of you killed.ตอนนี้ข้าเป็นคนธรรมดา / รั้งแต่จะเป็นภาระ หรืออาจทำให้พวกเจ้าโดนฆ่า Thor (2011)
You're just gonna be in the way in the delivery room.คุณอยู่ก็เกะกะเปล่าๆ A Busy Solitude (2012)
Well, uh, I don't wanna be in the way, so...งั้น เอ่อ ผมคงต้องไปแล้วละ Fright Night (2013)
I'd just be in the way. [ music ] Salutations, from the Grimley Cherry Festival!ขวางทางเขาเปล่าๆ สัมนาคุณจากเทศกาลเชอร์รี่ There's Bo Place Like Home (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ในเส้นทาง[V] be in the way, Ant. ออกนอกเส้นทาง, Example: เขาสามารถครองตัวอยู่ในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา, Thai definition: อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะทาง[v. exp.] (keka thāng) EN: be in the way   FR: être sur le chemin
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhwāngkhø) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top