ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be frivolous

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be frivolous-, *be frivolous*, be frivolou
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาความ[V] be imprudent, See also: be frivolous, not consider carefully, Example: เขาเบาความไปหน่อยที่ไปช่วยเหลือคนเนรคุณโดยไม่ฟังเสียงใครๆ, Thai definition: ไม่พินิจพิเคราะห์ในข้อความให้ถี่ถ้วน, เชื่อง่ายโดยมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน
เหลาะแหละ[V] be frivolous, See also: be light-hearted, be unreliable, be worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: ลูกชายคนโตของท่านนายพลเหลาะแหละเกินกว่าที่จะได้ทำงานชิ้นใหญ่, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P) [Add to Longdo]
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top