ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baar

B AA1 R   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baar-, *baar*
CMU English Pronouncing Dictionary
BAAR B AA1 R
BAARS B AA1 R Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
始めに言葉ありき[はじめにことばありき, hajimenikotobaariki] (exp) In the beginning was the Word (John 1 [Add to Longdo]
然もあらばあれ[さもあらばあれ, samoarabaare] (exp) be that the case, do so; do as you please; in any case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  ‐baar
   ‐able; ‐ible

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  baar /bar/
   1. cash; incash
   2. wave
   3. litter; strecher
   4. pole; rod

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top