ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appalle

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appalle-, *appalle*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appalleI'm appalled. You leave me speechless.
appalleI was appalled at the sight.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPALLED AH0 P AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appalled (v) ˈəpˈɔːld (@1 p oo1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top