ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alerté

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alerté-, *alerté*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
คุมเชิง[v.] (khum choēng) EN: wait and see ; be ready for ; watch for   FR: être en alerte ; se tenir prêt
ประกาศเตือนภัย[n. exp.] (prakāt teūoen phai) FR: avis d'alerte [m]
สัญญาณอันตราย[n. exp.] (sanyān antarāi) EN: red alert   FR: alerte rouge [f]
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai thāng ākāt) EN: air-raid warning   FR: alerte aérienne [f]
สัญญาณปลอดภัย[n. prop.] (sanyān pløtphai) EN: all clear signal ; all clear   FR: signal de fin d'alerte [m]
เสริด[X] (sēt) FR: rapide ; alerte
เตรียมพร้อม[v. exp.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert   FR: se tenir prêt ; être en alerte
หวอ[n.] (wø) EN: siren (police, fire-engine ...)   FR: sirène (d'alerte/d'alarme) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALERTED    AH0 L ER1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alerted    (v) ˈəlˈɜːʴtɪd (@1 l @@1 t i d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top