ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aktuell

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aktuell-, *aktuell*
German-Thai: Longdo Dictionary
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aktuell {adj}newsworthy [Add to Longdo]
aktuell {adj}topical; of topical interest [Add to Longdo]
aktuell {adv}topically [Add to Longdo]
aktuell {adj} | aktueller | am aktuellstenup to date | more up to date | most up to date [Add to Longdo]
aktuelle Stunde {f}question time [Add to Longdo]
aktueller Adressschlüsselactual address key [Add to Longdo]
aktueller Zählerstandactual count [Add to Longdo]
aktuelles Programmactive program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aktuell /aktuːɛl/
   current; newsworthy; topical; topically; up to date

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top