ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actomyosin

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actomyosin-, *actomyosin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actomyosinแอ็คโตมัยโอซิน, แอ็คโตไมโอซิน [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクトミオシン[, akutomioshin] (n) actomyosin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actomyosin
   n 1: a protein complex in muscle fibers; composed of myosin and
      actin; shortens when stimulated and causes muscle
      contractions

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top