ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accommodates

AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodates-, *accommodates*, accommodate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To the you who accommodates all my scars, ever love ?เธอผู้ซึ่งคอยรักษาแผล ในใจของฉัน ever love ? City Hunter (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodatesOur hotel accommodates 2000 guests.
accommodatesThat jumbo jet accommodates 400 passengers.
accommodatesThis airplane accommodates 400 passengers quite comfortably.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMMODATES AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodates (v) ˈəkˈɒmədɛɪts (@1 k o1 m @ d ei t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top