ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yeah, it

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yeah, it-, *yeah, it*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, it does.ใช่ The Rapture (2009)
- Yeah, it still works.ใช่มันยังคงทำงาน Yellow Submarine (1968)
Yeah, it was a great party.ใช่มันคือบุคคลที่ดี Yellow Submarine (1968)
Yeah, it might even be 30.ใช่ ไม่ก็อาจจะเป็น 30 Stand by Me (1986)
Yeah, it might just be your ID badge, but I try to capture the essence of every Prince employee.นั่น ก็จะเป็นบัตรพนักงานของเธอ ฉันพยายามจับภาพแล้วนะ เป็นของสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนของปริ๊นซ์ Mannequin: On the Move (1991)
- Yeah, it was a good movie. - Yeah, it was good.หนังสนุกนะ The Bodyguard (1992)
Yeah, it was kinda heavy.เฮ้ นั่นเล่นเกินไปแล้วนะ Squeeze (1993)
- Yeah, it is.- ใช่มันเป็น Pulp Fiction (1994)
Yeah, it was really hard.ใช่ มันยากมากเลย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Yeah, it folded up, like everything else in this town.รู้สิ ปิดกิจการไง เหมือนทุกธุรกิจในเมืองนี้แหละ Jumanji (1995)
- Yeah, it was.ใช่สนุกมาก Good Will Hunting (1997)
- Yeah, it did.ใช่ นาน Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yeah, itYeah, it's been a long time.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top