ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

x-ray eyes

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -x-ray eyes-, *x-ray eyes*, x-ray eye
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา x-ray eyes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *x-ray eyes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
X-ray eyes[SL] การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My own X-ray eyes saw you getting out of Alek's truck this morning.ตาของฉันสแกนเห็นนาย ลงจากรถอเล็กเมื่อเช้า Will (2011)
I know that, but maybe you can use your intergalactic, hyperspace, X-ray eyeballs to find someone else.ฉันรู้แล้ว แต่นายอาจจะใช้ ดวงตาอภิมหาโคตรเอ็กซเรย์ของนาย หาอย่างอื่นได้ I'm No Angel (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top