ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

why don

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -why don-, *why don*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then why don the mask?งั้นใส่หน้ากากทำไม The Needs of the Many (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
why donHey, Molly, why don't you come?
why donHow can you be so passive? Why don't you retaliate?
why donIf you need a change of pace, why don't you come for a visit?
why donIf you need some money, why don't you borrow some from your mother?
why donI know you're happy about it. Why don't you just show it?
why donInstead of laying off these workers, why don't we just cut their hours?
why donIt's nearly lunchtime. Why don't we stop to have a bite to eat?
why donIt's such a nice day - why don't you take me for a drive?
why donMum, why don't you have Dad's study cleaned by him.
why donRather than cutting down on cigarettes, sir, why don't you just give them up?
why donRather than putting off this meeting, why don't we just call it off?
why donSince you like to write letters, why don't you drop her a line?

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top