ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

what a shame

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -what a shame-, *what a shame*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a shame.น่าละอายใจจริงๆ. Cinema Paradiso (1988)
Got here too late, what a shame.มาถึงนี้ช้าไปหน่อย, น่าละอายใจจัง. Cinema Paradiso (1988)
What a shame...ขายหน้าชะมัด... My Tutor Friend (2003)
What a shame...!น่าละอายจริง ๆ ! Spin Kick (2004)
What? Who's there? Oh, really, what a shame...หือ ใครอยู่ด้วยน่ะ จริงหล๋อ เสียดายจัง Nobody Knows (2004)
What a shame, for I dearly love to laugh.น่าเสียดาย เพราะผมอยากหัวเราะ Pride & Prejudice (2005)
What a shame. They must've been bad to you.น่าอายจังนะ พวกเขาต้องทำไม่ดีกับคุณแน่ๆ My Boyfriend Is Type-B (2005)
What a shame.น่าอายจัง Dasepo Naughty Girls (2006)
What a shame... Already grumpy in the morning...น่าจะละอายใจกันบ้าง อารมณ์เสียกันแต่เช้าเลยน่ะ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
What a shame to leave here out with my boyfriend...โอ้ว ทำอะไรน่าอับอายกันที่นี้กับแฟนของฉัน Paranormal Activity (2007)
Oh, my God, what a shame... that your wife and son were there... having their... chicken nuggets.น่าละอายมาก เพราะลูกกับเมียแกก็นั่งอยู่ที่นั่น กำลังนั่งกินนักเก็ต Shoot 'Em Up (2007)
What a shame that Troy is only bussing dishes all summer, given that he's a potential star for your Alma mater, Daddy.น่าเสียดายนะ ถ้าซัมเมอร์นี้ ทรอยจะต้องอยู่แต่ในครัว เค้าน่าจะได้เป็นตัวเด่น ของมหาลัยพ่อจ๋าได้นะ High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
what a shameWhat a shame.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top