Search result for

volkers

(58 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volkers-, *volkers*, volker
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา volkers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *volkers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Volker, you've got to be kidding.โวลเกอร์ ล้อกันเล่นใช่มั้นเนี่ย Air: Part 1 (2009)
Volker it is.โวลเกอร์ Darkness (2009)
Mr. volker, i neither need nor want your help,มิสเตอร์โวลเกอร์ ผมไม่อยากหรือต้องให้คุณช่วย Darkness (2009)
It's our problem, volker, it's not just his.มันคือปัญหาของเรา , โวลเกอร์ , เพียงแค่มันไม่ใช่เขา Darkness (2009)
And for god's sake, volker,ให้ตายซิ โวลเกอ Darkness (2009)
Uh, dr. dale volker.เอ่อ ดร.เดล โวลเคอร์ Darkness (2009)
Uh, Volker just puked.วู้ โวลเกอร์เพิ่งอ้วกไป Time (2009)
Uh, that's Chloe, Volker,เออ นั่น โคลอี้ วอลเกอร์ Time (2009)
Volker wasn't killed by the creatures.วอลเกอร์ไม่ได้ถูกฆ่าโดยสิ่งมีชีวิตนั่น Time (2009)
Eli said Volker died because of it.อิไล อกว่า โวลเกรอื ตายเพราะพิษของมัน Time (2009)
And Volker,และวอล์คเกอร์ Time (2009)
You know, Volker was right.ที่จริง วอลเคอร์พูดถูก Justice (2009)
Dr. Volker?ด๊อกเตอร์ โวลเกอร์ ? Life (2009)
Volker and his...โวลเกอร์และพวก... Divided (2010)
Dr. Volker detected some kind of a...ดอกเตอร์โวคเกอร์ ค้นพบบางอย่างที่เหมือน... . Faith (2010)
Dr. Volker, you said you found evidenceดร.โวคเกอร์ บอกว่า คุณพบหลักฐานที่บอกว่า Faith (2010)
I'm just on my way to see to Dr. Volker,ผมกำลังไปหาดร.โวลค์เกอร์พอดี Lost (2010)
This is volker.นี้ โวลเกอร์ Sabotage (2010)
Start to Dr. Volker.ถึง ดร.โวคเกอร์ Pain (2010)
Dr. Volker?ดร.โวลเกอร์ ? Pain (2010)
So was Dr. Volker.และ ดร.โวลเกอร์ Pain (2010)
Volker as well.ของ โวลเกอร์ด้วย Pain (2010)
Me, volker, kemp and rieder.ฉัน โวลเกอร์ แคมป์ และไรเดอร์ Intervention (2010)
You take Eli, volker, and Greer.นายพาอีไล,โวลเกอร์ และเกรียร์ Aftermath (2010)
Brody, Volker, you are on the away team.โบลดี้,โวคเกอร์ พวกนายไปเตรียมทีมซะ Awakening (2010)
With all due respect to Brody and Volker...โดยความเคารพนะ ต่อโบลดี้และโวคเกอร์... Awakening (2010)
Brody and Volkerโบลดี้และโวลเกอร์ Awakening (2010)
Lieutenant Scott, this is Volker.หมวดสก๊อตนี้ นี้โวคเกอร์ Awakening (2010)
Hey, Mr. Volker!เฮ้ คุณโวคเกอร์ Cloverdale (2010)
Mr. Volker was stalling.คุณโวคเกอร์แค่ถ่วงเวลาสินะ Cloverdale (2010)
Mr. Volker?คุณโวคเกอร์? Resurgence (2010)
Mr. Volker--คุณโวคเกอร์... Resurgence (2010)
Uh, this is Volker.อ่า นี่โวลเกอร์พูด Visitation (2010)
I'm going to try and remove the cover. Rush, this is Volker. Can you hear me?ผมจะพยายามเอาเปลือกนอกออก รัช นี้โวคเกอร์ ได้ยินผมมั้ย? Malice (2010)
Volker.โวลเกอร์ ว่าไง Gauntlet (2011)
Tommy Volker.ทอมมี่ โวลกเกอร์ If It Bleeds, It Leads (2012)
A seat on the maiden flight of the Volker Intergalactic, the hardest ticket to get in the whole world.ที่นั่งบนเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของโวลกเกอร์ อินเตอร์กาแลคกิก ตั๋วที่หายากที่สุดในโลก If It Bleeds, It Leads (2012)
Is that Tommy Volker? That's right.นั่นใช่ทอมมี่ โวลกเกอร์ If It Bleeds, It Leads (2012)
Oh. Uh, how well do you know Tommy Volker?คุณรู้จักทอมมี่ โวลกเกอร์ดีแค่ไหนค่ะ If It Bleeds, It Leads (2012)
Agent Lisbon, Tommy Volker.จนท.ลิสบอน นี่ทอมมี่ โวลกเกอร์ If It Bleeds, It Leads (2012)
I'm sorry. Mr. Volker, we have to go.ขอโทษค่ะ คุณโวลก์เกอร์ เราต้องไปแล้ว If It Bleeds, It Leads (2012)
I've got somebody here who says Cassie Flood was murdered by Tommy Volker.ฉันมีใครคนหนึ่ง ใครบอกว่าแคสซี่ ฟลัดถูกฆาตกรรมโดยทอมมี่ โวลก์เกอร์ If It Bleeds, It Leads (2012)
Tommy Volker to be a sleazy criminal who just talks a good game.ทอมมี่ โวลกเกอร์จริงๆ แล้วเป็นอาชญกรสกปรก ที่ชอบอ้างว่าทำแต่เรื่องดีๆ If It Bleeds, It Leads (2012)
Volker had a geothermal project in the Amazon rain forest which was going to double his presence in the emerging markets.โวลกเกอร์มีโปรเจคเกี่ยวกับความร้อนใต้พิภพในป่าเขตฝนอเมซอน จะทำให้เขารวยขึ้นสองเท่า ในตลาดเกิดใหม่ If It Bleeds, It Leads (2012)
The killing was blamed on fighting between drug traffickers and leftist rebels, a terrible tragedy that just so happened to remove all opposition to Volker's project.การเข่นฆ่ากล่าวโทษ ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่าง พวกค้ายากับพวกกบฏซ้าย If It Bleeds, It Leads (2012)
Volker did.โวลค์เกอร์ทำได้ If It Bleeds, It Leads (2012)
She had an inside source in Volker's organization.เธอมีแหล่งข้อมูลในองค์กรของโวลกเกอร์ If It Bleeds, It Leads (2012)
Show Volker this sketch and watch his face.เอารูปสเก็ตให้โวลกเกอร์ดูและมองหน้าเขาไว้ If It Bleeds, It Leads (2012)
Mr. Volker's flying to New York. Of course.คุณโวลกเกอร์บินไปนิวยอรค์\ใช่ If It Bleeds, It Leads (2012)
I can see by your face that Volker yielded nothing.ผมเห็นหน้าคุณก็รู้แล้วว่าคุณไม่ได้อะไรจากโวลกเกอร์ If It Bleeds, It Leads (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLKER    V OW1 L K ER0
VOLKERS    V OW1 L K ER0 Z
VOLKERT    V OW1 L K ER0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,

Japanese-English: EDICT Dictionary
民族大移動[みんぞくだいいどう, minzokudaiidou] (n) Volkerwanderung (great migration in Europe during the Migration Age) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top