ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

this won't work.

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -this won't work.-, *this won't work.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา this won't work. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *this won't work.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This won't work.อามันจะไม่ทำงาน ฉันไม่ได้คาดหวัง ว่ามันจะทำงาน มันสามารถทำงานได้หากรัฐบาล Help! (1965)
This won't work.นี้จะไม่ทำงาน The Birdcage (1996)
- this won't work.นี่มันไม่ได้ผลหรอก Introduction to Statistics (2009)
This won't work.อย่างนี้มันไม่ถูกนะ Episode #1.12 (2010)
Yes, rushing this won't work. I have to run away first.ใช่แล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขได้ทันที สำหรับตอนนี้ เผ่นหนีก่อนดีกว่า! Episode #1.9 (2010)
This won't work. Nikita knows a bad trade...ไม่ได้ผลหรอก นิกิต้ารู้ว่าเป็นการต่อรอง แลกเปลี่ยน เมื่อเธอเห็นมัน Coup de Grace (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top