ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the archeologist

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the archeologist-, *the archeologist*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา the archeologist มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *the archeologist*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The archeologist?ที่เป้นนักโบราณคดีหรือเปล่า \ ใช่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
What happened to the stoic, no-nonsense probie we called The Archeologist?แล้วคุณคนเก่าที่ยึดถือสโตอิก งานอย่างเดียวไม่มีเล่น จนเราล้อว่าเป็นนักโบราณคดีล่ะ? Countdown (2011)
The Archeologist?นักโบราณคดีเหรอ? Countdown (2011)
...Peter Burke, the archeologist..... ปีเตอร์ เบิร์ก นักโบราณคดี Countdown (2011)
the archeologist.นักโบราณคดี Emma Wilson's Father (2015)
The archeologist?นักโบราณคดีเหรอ Emma Wilson's Father (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top