ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

that's even better

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that's even better-, *that's even better*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา that's even better มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *that's even better*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's even better.จงขับขันเพลงโยนีศิลา Burning House of Love (2008)
Ah, it's Alex! Aw, that's even better!อ้าว นี่อเล็กซ์ นี่มันเยี่ยมกว่าอีก Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Well, that's even better.งั้นก็ดีขึ้นเยอะ Half a World Away (2011)
If she's listening, then that's even better.ถ้าท่านได้ยินแล้ว... . นั่นก็ดี Episode #1.17 (2011)
Even though you are busy, you should go to a nearby park and at least walk. And if you can go to a health club, that's even better.ว้าว ไม่ได้สวยเฉพาะหน้า กริยามารยาทก็ดีด้วย New Tales of the Gisaeng (2011)
That's even better.มันเจ๋งกว่าแหละ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Well, that's even better. We drive a wedge between them.งั้นก็ยิ่งดีเลย เราปล่อยให้พวกมันวัดใจกันเอง Nothing Gold Can Stay (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top