Search result for

that'll show them, bring their tails up.

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that'll show [...] eir tails up.-, *that'll show [...] eir tails up.*
Some results are hidden.
configure
Language
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That'll show them, bring their tails up.ที่จะแสดงให้พวกเขานำหาง ของพวกเขาขึ้นมั้ย How I Won the War (1967)

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit
ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

That'll ( DH AE1 T AH0 L) show ( SH OW1) them ( DH EH1 M), bring ( B R IH1 NG) their ( DH EH1 R) tails ( T EY1 L Z) up ( AH1 P).

 


  

 
That'll
 • /DH AE1 T AH0 L/ [CMU]
 • (v) /ð'ætl/ [OALD]
show
 • แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • มองเห็นได้: เห็นได้ชัด, เห็นชัด [Lex2]
 • นำออกฉาย: นำออกแสดง, สาธิต [Lex2]
 • นำไปดู: พาไปยัง [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงหลักฐาน: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว [Lex2]
 • บอกข้อมูล: บอก, ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แสดงทัศนคติ: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก [Lex2]
 • มาถึง (คำไม่เป็นทางการ): เผยตัว, ปรากฏตัว [Lex2]
 • เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • การแสดง: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ [Lex2]
 • การแสดงนิทรรศการ[Lex2]
 • สิ่งที่นำมาแสดง[Lex2]
 • สิ่งลวงตา[Lex2]
 • ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • (โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์) [Hope]
 • (n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) อวด,แสดง,เผย,ชี้,อธิบาย,ปรากฏ,แห่ [Nontri]
 • /SH OW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒu/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
bring
 • พามา: พา [Lex2]
 • พาไป: นำไป, นำไปส่ง [Lex2]
 • ไปเอามา[Lex2]
 • นำไปสู่: พาไปสู่ [Lex2]
 • ขนย้าย: ขนส่ง [Lex2]
 • (บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้) [Hope]
 • (vt) นำมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทำให้เกิด [Nontri]
 • /B R IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /br'ɪŋ/ [OALD]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (j) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
tails
 • ชุดสูทเข้าชุดกันของผู้ชายที่มีหางเสื้อด้านหลังยาว: ชุดทักซิโดที่มีหางเสื้อด้านหลังยาว [Lex2]
 • ด้านก้อยที่หงายขึ้น (ด้านตรงข้ามของ หัว): ด้านก้อยหงายขึ้น [Lex2]
 • เครื่องแต่งตัวเต็มยศ[Lex2]
 • /T EY1 L Z/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪlz/ [OALD]
  [tail]
 • หาง (สัตว์)[Lex2]
 • ชายเสื้อ: ปลาย, ชาย [Lex2]
 • ส่วนท้าย (เครื่องบิน, เรือ): ส่วนท้าย, ตอนหลัง [Lex2]
 • ก้น (คำไม่เป็นทางการ): บั้นท้าย [Lex2]
 • เวลาสุดท้าย: ช่วงสุดท้าย [Lex2]
 • ผู้ติดตาม[Lex2]
 • ติดตาม: ตาม, แอบตาม, สะกดรอย [Lex2]
 • ตัดหางสัตว์: ตัดหาง [Lex2]
 • ปลิดก้านผลไม้[Lex2]
 • ซึ่งเกี่ยวกับส่วนหลัง: ซึ่งเกี่ยวกับข้างท้าย, ซึ่งเกี่ยวกับส่วนท้าย, เกี่ยวกับหาง [Lex2]
 • (เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ท้าย,ส่วนท้าย,ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ,เปีย (ผม) ,ด้านก้อยของเหรียญ,การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง,เป็นส่วนปลาย,ใส่หาง,ตัดหาง,ตามหลัง. vi. ตามหลัง,ล้าหลัง,ลากหาง,ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น. [Hope]
 • (n) หาง,ข้างหลัง,ท้าย,ปลาย,ชาย,การสังวาส [Nontri]
 • /T EY1 L/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪl/ [OALD]
up
 • ในแนวขึ้น: ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ข้างบน[Lex2]
 • ไปตาม[Lex2]
 • ตั้งตรง[Lex2]
 • ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • (อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม [Hope]
 • (adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน [Nontri]
 • (adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด [Nontri]
 • (pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง [Nontri]
 • /AH1 P/ [CMU]
 • (v) /ʌp/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top