ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schwanz

SH W AO1 N S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schwanz-, *schwanz*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reiss ihm den verdammten Schwanz ab!ถ้ำ IHM ไดอานา verdammten ชวาน AB! Sacramentum (2012)
F'rcht nicht mein Schwert, nur meinen Schwanz in deiner Kehle.F'rchtnichtหมี่Schwert nurmeinenชวาน ใน deiner Kehle. Sacramentum (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHWANZ SH W AO1 N S

German-Thai: Longdo Dictionary
Schwanz(n ) |der, pl. Schwänze| หาง เช่น Dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.
schwänzeln(vi) |schwänzelte, hat geschwänzelt| สั่นหาง โดยมากใช้กับสุนัข เช่น Der Hund schwänzelt.
schwänzen(vt) |schwänzte, hat geschwänt| ไม่เข้าเรียน เช่น die Schule schwänzen โดดเรียน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwanz {m} | Schwänze {pl}tail | tails [Add to Longdo]
Schwanz {m}caudal [Add to Longdo]
Schwanz {m}; erigierter Penis (vulgär)dick; cock; prick [slang] [Add to Longdo]
Schwanz {m}dong [Add to Longdo]
Schwanzende {n} | Schwanzenden {pl}tail end | tail ends [Add to Longdo]
Schwanzfeder {f} | Schwanzfedern {pl}tail feather | tail feathers [Add to Longdo]
Schwanzflosse {f}caudal fin [Add to Longdo]
Schwanzlutscher {m} [slang]cocksucker [slang] [Add to Longdo]
Schwanzwirbel {m} [anat.]caudal vertebra [Add to Longdo]
schwanzwedelnd {adj}with a wag of its tail [Add to Longdo]
schwanzlastig {adj}tail-heavy [Add to Longdo]
schwanzlos {adj} | schwanzlose Katzerumpless | rumpy [Add to Longdo]
schwanzwedelnd {adj}tail-wagging [Add to Longdo]
Schwanzmeise {f} [ornith.]Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) [Add to Longdo]
Schwanzbandmöwe {f} [ornith.]Band-tailed Gull [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[お, o] Schwanz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Schwanz /ʃvants/ 
   caudal; cock; dick; dong; tail

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top