ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

school violence

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -school violence-, *school violence*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School violenceความรุนแรงในโรงเรียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lots of school violence and cyber crime, tooหลายโรงเรียนก็มีแต่ความรุนแรง และก็อาชญากรรมจากเน็ต Windstruck (2004)
Perpetrators of school violence are often sophisticated with their weapons.มักจะเชี่ยวชาญ ในอาวุธที่ใช้ Painless (2011)
Uh, school violence.ความรุนแรงในโรงเรียน There's Always a Downside (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
校内暴力[こうないぼうりょく, kounaibouryoku] (n) school violence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top