ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schokolade

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schokolade-, *schokolade*
German-Thai: Longdo Dictionary
Schokolade(n) |die| ช็อกโกแล็ต, See also: eine Tafel Schokolade
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schokolade {f} | eine Tafel Schokoladechocolate | a bar of chocolate [Add to Longdo]
Schokoladenstreusel {pl} [cook.]chocolate sprinkles [Add to Longdo]
Schokoladentafel {f}chocolate bar; candy [Add to Longdo]
schokoladenbraun {adj}chocolate; chocolate-brown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Schokolade /ʃoːkoːlaːdə/ 
   chocolate

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top