ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schamgegend

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schamgegend-, *schamgegend*, schamgegen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schamgegend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schamgegend*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I failed in it I use internal energy, I must make it this timeIch muss die Energie auf einen Punkt lenken, auf die Schamgegend vielleicht. Das klappt bei mir garantiert. Chung wah do hap (2000)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schamgegend(n) |die, nur Sg.| บริเวณหัวหน่าว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schamgegend {f}pubis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top