ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stefani

S T EH1 F AH0 N IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stefani-, *stefani*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stefani Germanotta!สเตฟานี่ เจอร์มาน็อตต้า! Pilot (2015)
Only after one of their peers proudly reports Stefani Germanotta as the name of the murder victim.Only after one of their peers proudly reports Stefani Germanotta as the name of the murder victim. Pilot (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
STEFANI S T EH1 F AH0 N IY0
STEFANIC S T IH0 F AE1 N IH0 K
STEFANIE S T EH1 F AH0 N IY0
STEFANIK S T IH0 F AE1 N IH0 K
STEFANI'S S T EH1 F AH0 N IY0 Z
STEFANIAK S T IH0 F AE1 N IY0 AE0 K
STEFANICH S T EH1 F AH0 N IH0 CH
STEFANICK S T EH1 F AH0 N IH0 K

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top