ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sarge

S AA1 R JH   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sarge-, *sarge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sarge[N] จ่า (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sergeant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sarge(ซาจ) n. = sergeant (ดู)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sarge!จ่า Casualties of War (1989)
Because the sarge says to keep lookin' until we find them.เพราะจ่าสั่งให้หาจนกว่าจะพบพวกมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I saw a gook, sarge. One of them gooks from the ville.ไอ้กงครับ จากหมู่บ้าน Casualties of War (1989)
Sarge, I need help!จ่า ช่วยด้วย Casualties of War (1989)
Sarge, help me! I'm stuck! Oh, I'm stuck.ตัวผมติด Casualties of War (1989)
You want to die horribly? - No, sarge.อยากไปหายมบาลหรือไง Casualties of War (1989)
Sarge wants us together, we best do it.จ่าสั่งให้เราอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ Casualties of War (1989)
Sarge had to save you.เล่นเอาจ่าต้องเสี่ยงไปช่วย Casualties of War (1989)
If the sarge hadn't come back for me, I sure would have.ถ้าจ่าไม่มาช่วยก็ขี้ราดแหง Casualties of War (1989)
Without sarge, you ain't nothing but a sack of shit.ไม่มีจ่าแกก็เป็นผีไปแล้ว Casualties of War (1989)
Right, sarge?จริงมั้ยจ่า Casualties of War (1989)
Sarge, I'm in trouble, man.จ่า ผมไม่รอดแน่ๆ เลย Casualties of War (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าเบา[adj.] (krapao bao) EN: poor ; impecunious   FR:sargenté ; impécunieux

CMU English Pronouncing Dictionary
SARGE    S AA1 R JH
SARGEN    S AA1 R G AH0 N
SARGENT    S AA1 R JH AH0 N T
SARGEANT    S AA1 R JH AH0 N T

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝦夷山桜[えぞやまざくら;エゾヤマザクラ, ezoyamazakura ; ezoyamazakura] (n) (uk) sargent cherry (Prunus sargentii) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top