ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagers

S EY1 G ER0 Z   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagers-, *sagers*, sager
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องโดยสาร[n.] (hǿng dōisān) EN: cabin   FR: cabine [f] ; cabine passagers [f]
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju phū dōisān) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
จำนวนผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan phūdōisān) EN: number of passengers   FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju phū dōisān) EN: number of passengers   FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง [n. exp.] (phūdōisān chan neung) EN: first class passengers   FR: passagers de première classe [mpl]
ผู้โดยสารชั้นประหยัด[n. exp.] (phūdōisān chan prayat) EN: economy class passengers   FR: passagers de classe économique [mpl]
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ[n. exp.] (phūdōisān chan thurakit) EN: business class passengers   FR: passagers de classe affaires [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAGERS S EY1 G ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top