ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sadistic

S AH0 D IH1 S T IH0 K   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadistic-, *sadistic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadistic[ADJ] ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically[ADV] โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You sadistic fuck!ไอ้จิตซาดิสม์ระยำ! Deadpool (2016)
You have rather a sadistic sense of humor, don't you?จะขำทีต้องอะไรเจ็บๆ ใช่มั้ยเนี่ย The Sisters Mills (2015)
You must derive sadistic pleasure in doing the same to others.คุณคงเป็นซาดิสต์ ชอบทำกับคนอื่นด้วยสินะ Many Heads, One Tale (2015)
A cruel mother? A sadistic father?หรือพ่อซาดิสต์ Stonehearst Asylum (2014)
And our father was a sadistic drunk.และพ่อของพวกเรานั้น เป็นไอ้ขี้เมาซาดิสม์ Red Listed (2013)
Well, your guess would be sadistic pleasure, but you'd be wrong.คุณคงคิดว่า เป็นความสนุกของคนซาร์ดิส แต่คุณผิดแล้ว Red Listed (2013)
It tells us that the unsub is sadistic and most likely delusional.และเหมือนจะหลงเชื่อแบบผิดๆ คนที่มีการหลงเชื่อแบบผิดๆ The Inspiration (2013)
So maybe he's not so much sadistic as mission-oriented.งั๊นบางทีเขาอาจจะไม่ได้ซาดิสต์ เหมือนภารกิจที่เขาทำ Carbon Copy (2013)
Justice for a serial mass murderer, and vengeance for a sadistic bastard who came this close to destroying my life with a needle.ความยุติธรรมสำหรับฆาตกร 100 ศพ และแก้แค้นไอ้สารเลวซาดิสต์ ที่เกือบจะทำลายชีวิตฉัน Smoke Alarm (2013)
I don't like to cause pain for no reason because all my sadistic urges are satisfied when I cause pain for a good reason.ผมไม่ชอบที่จะ 'ทำให ความเจ็บปวดไม่มีเหตุผลเพราะ เรียกร้องให้ทุกคนซาดิสต์ของฉันมีความพึงพอใจ เมื่อฉันทำให้เกิดอาการปวดด้วยเหตุผลที่ดี. The Family (2013)
What... better than going undercover in a corrupt Fae prison run by a sadistic group of dude-hating Berthas?อะไร ดีกว่าเข้ามาสืบในคุกเฟทุจริต ที่ถูกคุมโดยกลุ่มซาดิสต์ เกลียดผู้ชายเหรอ Caged Fae (2013)
The last time I suggested electroshock therapy, you accused me of being a sadistic barbarian.ครั้งล่าสุดที่ผมแนะนำเรื่อง การรักษาด้วยไฟฟ้าไป คุณก็กล่าวหาผมว่า เป็นพวกป่าเถื่อนซาดิสต์ Tricks and Treats (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SADISTIC    S AH0 D IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadistic    (j) sˈədˈɪstɪk (s @1 d i1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サディスティック[, sadeisuteikku] (adj-na) sadistic; (P) [Add to Longdo]
ドS;どS[ドエス(ドS);どエス(どS), doesu ( do S ); do esu ( do S )] (n,adj-no) (col) (See ど・1) extreme sadist; very sadistic [Add to Longdo]
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited [Add to Longdo]
嗜虐的[しぎゃくてき, shigyakuteki] (adj-na) sadistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sadistic
      adj 1: deriving pleasure or sexual gratification from inflicting
             pain on another [ant: {masochistic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top