ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualifications?

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualifications?-, *qualifications?*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา qualifications? มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *qualifications?*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
What are her qualifications? -No.เธอคนนี้มีดีอะไร? Iron Man 2 (2010)
Are you questioning my qualifications?คุณกำลังสงสัยในคุณสมบัติ ของฉันอยู่รึเปล่า? The Boy with the Answer (2010)
What are his qualifications?ประกาศนียบัตรของเขาจบสาขาไหนมา Abiquiu (2010)
Could you tell us what specifically excited the board about your actual qualifications?คุณบอกเราได้มั้ยว่าอะไร สร้างความสนใจให้กับบอร์ด เกี่ยวกับการคัดเลือกคุณ Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
What are your qualifications?แล้วคุณจบอะไรมาละ One Riot, One Ranger (2013)
What were her qualifications?เธอมีคุณสมบัติอะไร? Keep Your Enemies Closer (2013)
You have qualifications?มีคุณสมบัติเหรอ? The Hundred-Foot Journey (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top