ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Profits are s [...] nomy is built

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Profits are s [...] nomy is built-, *Profits are s [...] nomy is built*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Profits ( P R AA1 F IH0 T S) are ( AA1 R) strong ( S T R AO1 NG) and ( AH0 N D) the ( DH AH0) mortgage ( M AO1 R G AH0 JH) continues ( K AH0 N T IH1 N Y UW0 Z) to ( T UW1) be ( B IY1) the ( DH AH0) bedrock ( B EH1 D R AA2 K) on ( AA1 N) which ( W IH1 CH) this ( DH IH1 S) economy ( IH0 K AA1 N AH0 M IY0) is ( IH1 Z) built ( B IH1 L T)

 


  

 
Profits
  [profit]
 • ผลประโยชน์: ข้อได้เปรียบ [Lex2]
 • กำไร: ผลกำไร [Lex2]
 • ได้ประโยชน์: ได้เปรียบ [Lex2]
 • มีกำไร: มีผลดี [Lex2]
 • (พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี. ###SW. profiter n. ###S. return, [Hope]
 • (n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ [Nontri]
 • (vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ [Nontri]
 • /P R AA1 F AH0 T/ [CMU]
 • /P R AA1 F IH0 T/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒfɪt/ [OALD]
 • /P R AA1 F IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒfɪts/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
strong
 • แข็งแรง: มีกำลัง, มีพลัง [Lex2]
 • ทนทาน: อยู่ยงคงกระพัน [Lex2]
 • เข้มแข็ง: หนักแน่น [Lex2]
 • ก้าวหน้า: เฟื่องฟู [Lex2]
 • น่าเชื่อถือ: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว [Lex2]
 • เชี่ยวชาญ: ์ชำนาญ, ช่ำชอง [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอำนาจ [Lex2]
 • โดดเด่น: ชัดเจน [Lex2]
 • รุนแรง: ดุเดือด, สุดขีด [Lex2]
 • เข้มข้น[Lex2]
 • (สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง. [Hope]
 • (adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง [Nontri]
 • /S T R AO1 NG/ [CMU]
 • (j) /str'ɒŋ/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
mortgage
 • การจำนอง: สัญญาจำนอง [Lex2]
 • จำนอง: เอาเข้าจำนอง [Lex2]
 • (มอร์'กิจฺ) n.,v. การจำนอง,จำนอง,ให้คำมั่น,เป็นพันธะ [Hope]
 • (n) การจำนอง [Nontri]
 • (vt) จำนอง [Nontri]
 • /M AO1 R G AH0 JH/ [CMU]
 • /M AO1 R G IH0 JH/ [CMU]
 • (v) /m'ɔːgɪʤ/ [OALD]
continues
 • /K AH0 N T IH1 N Y UW0 Z/ [CMU]
 • (v) /k'ənt'ɪnjuːz/ [OALD]
  [continue]
 • ดำเนินต่อไป[Lex2]
 • เริ่มอีกครั้ง[Lex2]
 • (คันทิน'นิว) {continued,continuing,continues} vi. ติดต่อ,ต่อเนื่อง vt. ทำให้ต่อเนื่อง,. ###SW. continuable adj. ดูcontinue continuedly adv. ดูcontinue continuedness n. ดูcontinue continuer n. ดูcontinue continuingly adv. ดูcontinue [Hope]
 • (vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ [Nontri]
 • (vt) ทำเรื่อยไป,ทำต่อไป,ทำให้ยืดออกไป [Nontri]
 • /K AH0 N T IH1 N Y UW0/ [CMU]
 • (v) /k'ənt'ɪnjuː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
bedrock
 • หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย[Lex2]
 • ข้อเท็จจริง: ความจริง [Lex2]
 • n. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น ###S. foundation [Hope]
 • (n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม [Nontri]
 • /B EH1 D R AA2 K/ [CMU]
 • (n) /b'ɛdrɒk/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
which
 • สิ่งที่: อันที่, อันซึ่ง [Lex2]
 • อันไหน: สิ่งไหน [Lex2]
 • (วิชฺ) pron. อันไหน,อันซึ่ง,ส่วนไหน,ที่ซึ่ง,adj. อันไหน,ส่วนไหน,ที่กล่าวถึงมาก่อน [Hope]
 • (adj) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ไหน,คนไหน [Nontri]
 • (pro) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ส่วนไหน [Nontri]
 • /W IH1 CH/ [CMU]
 • /HH W IH1 CH/ [CMU]
 • (j) /wɪtʃ/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
economy
 • ความมัธยัสถ์: การประหยัด, ความขี้เหนียว [Lex2]
 • ที่ราคาถูกกว่า: ที่ประหยัดกว่า [Lex2]
 • ระบบ[Lex2]
 • เศรษฐกิจ: รายได้ [Lex2]
 • (อีคอน'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด ###S. frugality [Hope]
 • (n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ [Nontri]
 • /IH0 K AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
 • /IY0 K AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɪk'ɒnəmiː/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
built
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ build[Lex2]
 • (บิลทฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ build adj. ซึ่งประกอบขึ้น,มีรูปร่างที่ดี [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ build [Nontri]
 • /B IH1 L T/ [CMU]
 • (v) /b'ɪlt/ [OALD]
  [build]
 • สร้าง: สถาปนา [Lex2]
 • (บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี ###S. erect ###A. demolish [Hope]
 • (n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ [Nontri]
 • (vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปนา [Nontri]
 • /B IH1 L D/ [CMU]
 • (v) /b'ɪld/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top