ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ok, let's go.

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ok, let's go.-, *ok, let's go.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, OK, let's go. (Intro begins) I feel it in my fingers In my fingersโอเค เอาล่ะ เริ่มได้ ฉันรู้สึกได้ในนิ้วมือ Love Actually (2003)
OK, let's go. Before someone sees the smoke.เอาละ, รีบไป ก่อนที่จะมีใครเห็นควัน. National Treasure (2004)
OK, let's go. Up you go.โอเค เสร็จแล้ว ไปได้เลย Rogue (2007)
Ok, let's go. Shh. Keep quiet.โอเค ไปได้ ชู่ว์ เงียบๆ ด้วย Mosley Lane (2010)
OK, let's go. Split up.โอเค ไปได้แล้ว แยกย้ายกัน The Crazies (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top