ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

notausgang

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notausgang-, *notausgang*
German-Thai: Longdo Dictionary
Notausgang(n ) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notausgang {m}emergency exit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
非常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Notausgang /noːtausgaŋ/ 
   emergency exit

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top