ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nice to meet you

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nice to meet you-, *nice to meet you*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice to meet you again.ยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้ง The Ugly American (1963)
Nice to meet you Nice to meet you bothยินที่ที่ได้รู้จักจ๊ะ My Neighbor Totoro (1988)
- Nice to meet you at last, Bert.ยินดีที่รู้จักค่ะ เบิร์ต Rushmore (1998)
- Nice to meet you too.- ยินดีที่พบคุณเช่นกัน April Story (1998)
Anyway, it's nice to meet you and...เอาเถอะ ยินดีที่รู้จักนะ Love Actually (2003)
Lucy, it's nice to meet you too.ยินดีเช่นกันลูซี่ 50 First Dates (2004)
Hi, Leo, nice to meet you HelloHi ลีโอ ยินดีที่รู้จักนะ Rice Rhapsody (2004)
- Nice to meet you - Daddy!- ยินดีที่ได้พบนะ The Guy Was Cool (2004)
Hello Nice to meet you enough.สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ พอแล้ว Romance of Their Own (2004)
It's nice to meet you guys.ยินดีที่ได้รู้จัก อีกสองนาทีเจอกันคะ Open Water 2: Adrift (2006)
It Is So Nice To Meet You Both.ยินดีที่ได้พบทั้งคู่นะจ๊ะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
- Nice to meet you - Nice to meet youยินดีที่ได้รู้จักคะ / ครับ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nice to meet youHi! I'm Ichirou Tanaka. Nice to meet you.
nice to meet you"How do you do, Mr James?" "Fine, thanks for asking. Nice to meet you."
nice to meet youIt's nice to meet you.
nice to meet youIt was nice to meet you, and I look forward to hearing from you.
nice to meet youNice to meet you.
nice to meet youNice to meet you, Ken.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ[xp] (yindī thī dai rūjak khun) EN: nice to meet you ; it's nice to meet you ; how do yo do ; it's a pleasure to meet you ; glad to meet you ; pleased to meet you   FR: enchanté de faire votre connaissance ; enchanté ; ravi de vous rencontrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top