ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

menotti

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menotti-, *menotti*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา menotti มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *menotti*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This glass-handled sword, the only one of its kind in the world, was owned by General Menotti in the late 1 8th century and is the work of Bruno...Dieses Schwert mit Glasgriff, weltweit das einzige, gehörte General Menotti im späten 18. Jahrhundert... Moonraker (1979)
- Frances, hi. It's Carla Menotti.- Frances, Carla Menotti hier. Next Day (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Menotti
   n 1: United States composer (born in Italy) of operas (born in
      1911) [syn: {Menotti}, {Gian Carlo Menotti}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

menotti

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top