ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moldings

M OW1 L D IH0 NG Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moldings-, *moldings*, molding
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moldingsคิ้ว (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bet it's full of quaint details, pretty moldings on the ceilings... and old hardwood floors.แม่ว่ามันคงน่ารักแบบโบราณ มีคิ้วบนเพดานสวยๆ และพื้นไม้เนื้อแข็ง The Perfect Man (2005)
YEAH, I GUESS, ALTHOUGH HIS WORK ON THESE MOLDINGS IS AMAZING.ครับ ถึงแม้งานทาสีตรงนี้ของเขาจะเยี่ยมอยู่แล้ว There's Always a Woman (2008)
But I see hardware fixtures from the 1980s, composite window moldings from 2000--แต่ผมเห็นการตกแต่งแบบยุค 1980 และหน้าต่างแบบปี 2000 Through the Looking Glass (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLDINGS M OW1 L D IH0 NG Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top