ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let's go somewhere.

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let's go somewhere.-, *let's go somewhere.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา let's go somewhere. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *let's go somewhere.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, men, all aboard. Let's go somewhere.โอเคผู้ชายทุกคนบนเรือ ไปที่ไหน สักแห่ง Yellow Submarine (1968)
- Let's go somewhere. - Where?ไปที่อื่นกันเถอะ / ที่ไหนหละ? City of Angels (1998)
Let's take a drive, let's go somewhere. You want to?ไปขับรถเล่น หรืออยากไปไหนมั้ย Alpha Dog (2006)
Let's go somewhere.เรามาดูรูปหน้าต่อไปกัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
Well, uh... let's go somewhere.งั้นก็... ไปที่อื่นก็แล้วกัน New Car Smell (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top